希望之声澳洲生活台

千家诗

《千家诗》五律(三十九)幽州夜饮

阅读全文
《千家诗》五律(三十九)幽州夜饮
 yōu zhōu yè yǐ幽州夜饮zhāng yu张说liáng fēng chuī yè yǔ,xiāo sè dòng hán lín。凉风吹夜雨,萧瑟动寒林。zhèng yǒu gāo táng yàn,néng wàng chí mù xīn。正有高堂宴,能忘迟暮心。...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十八)渡扬子江

阅读全文
《千家诗》五律(三十八)渡扬子江
dù yáng zǐ jiān渡扬子江dīng xiān zh丁仙芝guì jí zhōng liú wàng ,kōng bō liǎng àn míng 。桂楫中流望,空波两岸明。lín kāi yáng zǐ yì ,shān chū rùn zhō...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十七)望秦川

阅读全文
《千家诗》五律(三十七)望秦川
 wàng qín chuā望秦川lǐ q李颀qín chuān zhāo wàng jiǒng,rì chū zhèng dōng fēng。秦川朝望迥,日出正东峰。yuǎn jìn shān hé jìng,wēi yí chéng què chóng...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十六)禹庙

阅读全文
《千家诗》五律(三十六)禹庙
yǔ mià禹庙dù f杜 甫yǔ miào kōng shān lǐ ,qiū fēng luò rì xiá 。禹庙空山里,秋风落日斜。huāng tíng chuí jú yòu ,gǔ wū huà lóng shé 。荒庭垂橘柚,古屋画龙蛇。yú...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十五)秦州杂诗

阅读全文
《千家诗》五律(三十五)秦州杂诗
 qín zhōu zá sh秦州杂诗dù f杜甫fèng lín gē wèi xí,yú hǎi lù cháng nán。凤林戈未息,鱼海路常难。hòu huǒ yún fēng jùn,xuán jūn mù jǐng gān。候火云峰峻,悬军幕井干。...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十四)送郑侍御谪闽中

阅读全文
《千家诗》五律(三十四)送郑侍御谪闽中
 sòng zhèng shì yù zhé mǐn zhōn送郑侍御谪闽中gāo sh高适zhé qù jūn wú hèn ,mǐn zhōng ě jiù guō 。谪去君无恨,闽中我旧过。dà dōu qiū yàn shǎo ,zhī shì y...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十三)过香积寺

阅读全文
《千家诗》五律(三十三)过香积寺
 guò xiāng jī s过香积寺wáng wé王维bù zhī xiāng jī sì,shù lǐ rù yún fēng。不知香积寺,数里入云峰。gǔ mù wú rén jìng,shēn shān hé chù zhōng?古木无人径,深山何处钟?...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十二)临洞庭

阅读全文
《千家诗》五律(三十二)临洞庭
lín dòng tín临洞庭mèng hào rá孟浩然bā yuè hú shuǐ píng ,hán xū hùn tài qīng 。八月湖水平,涵虚混太清。qì zhēng yún mèng zé ,bō hàn yuè yáng chéng 。气蒸云梦泽,波撼岳阳城。...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十一)秋登宣城谢朓北楼

阅读全文
《千家诗》五律(三十一)秋登宣城谢朓北楼
 qiū dēng xuān chéng xiè tiào bò ló秋登宣城谢朓北楼lǐ b李白jiāng chéng rú huà lǐ,shān sè wàng qíng kōng。江城如画里,山色望晴空。liǎng shuǐ jiá míng jì...【阅读全文】

《千家诗》五律(三十)宿云门寺阁

阅读全文
《千家诗》五律(三十)宿云门寺阁
 sù yún mén sì g宿云门寺阁sūn t孙逖xiāng gé dōng shān xià,yān huā xiàng wài yōu。香阁东山下,烟花象外幽。xuán dēng qiān zhàng xì,juǎn màn wǔ hú qiū。悬灯千嶂夕,卷幔五湖秋。...【阅读全文】

《千家诗》五律(二十九)送著作佐郎崔融等从梁王东征

阅读全文
《千家诗》五律(二十九)送著作佐郎崔融等从梁王东征
 sòng zhù zuò zuǒ láng cuī róng děng cóng liáng wáng dōng zhēn送著作佐郎崔融等从梁王东征chén zǐ án陈子昂jīn tiān fāng sù shā,bó lù shǐ zhuān zhē...【阅读全文】

《千家诗》五律(二十八)野望

阅读全文
《千家诗》五律(二十八)野望
yě wàn野望wáng j王绩dōng gāo bó mù wàng ,xǐ yǐ yù hé yī ?东皋薄暮望,徙倚欲何依?shù shù jiē qiū sè ,shān shān wéi luò huī 。树树皆秋色,山山惟落晖。mù rén q...【阅读全文】

《千家诗》五律(二十七)圣果寺

阅读全文
《千家诗》五律(二十七)圣果寺
shèng guǒ s圣果寺shì chǔ m释处默lù zì zhōng fēng shàng,pán huí chū bì luó。路自中峰上,盘回出薜萝。dào jiāng wú dì jìn,gé àn yuè shān duō。到江吴地尽,隔岸越山多。...【阅读全文】
1 2 3 6